Nyhedsbrev – Condor Danmark

Året 2017 er begyndt og alle ønskes et godt nytår
Året 2016: I det forgangne år har vores ugentlige konkurrence “Eurobattle” fået positiv
opmærksomhed fra international side. Dels pga. hurtige velfungerende servere med gode
varierede opgaver, og dels fordi man kan flyve opgaverne døgnet rundt og være med i
“Eurobattle 24/7” uden at skulle uploade sit flighttrack! I årets løb har der været næsten
5000 flyvninger altså lige knap 100 pr. uge. Finn er i skrivende stund i gang med at
redesigne hjemmesiden så nogle elementer kan opdateres og vedligeholdes uden det store
html kørekort. Kig her: http://eurobattle.condor-danmark.dk/
Den professionelle drift af Eurobattle har været billetten til et internationalt samarbejde,
hvor vi pt. er medarrangører af det første uofficielle verdensmesterskab med titlen
CWC2017. FB: www.facebook.com/CondorWorldCup/
resultater: http://www.condor-club.eu/comp/show/0/?id=259
Udover Eurobattle blev der også afholdt Danmarksmesterskabet for 2016, resultatet kan ses via dette link:
www.condor-club.eu/comp/globalscore/211/?&id=247
Vores hjemmeside condor-danmark.dk er oppe at køre med oplysninger om vores forening, men også masser af
information omkring anvendelse af Condor. Der ligger en komplet manual oversat til dansk og der er masser af gode
råd i forbindelse med køb af hardware og diverse indstillinger.

Dansk Svæveflyver Union, vi er kommet med i DSvU og har allerede deltaget i arbejdet sammen med de øvrige
klubber, bl.a. er vi med kommunikationsudvalget, hvor målet er at få forbedret information om svæveflyvning – både
udad til og ind ad til.
Gennem DSvU kan piloter få registreret deres rekordflyvninger, dette være sig højde, distance, hastighed – hvorfor
skulle vi ikke også kunne få registreret vores rekorder – i første omgang arbejdes der på at hastighedsrekorder kan
blive anerkendt.
DSvU var først med at optage E-Sport sammen med de øvrige svæveflyveklubber, hvilket vi værdsætter. I denne tid
ses at resten af sportsverden tager E-Sporten til sig og i et meget højt tempo – også med meget store økonomiske
investeringer – en spændende udvikling.

Facebook, skal fortsat være der, hvor vi i dagligdagen kommer med informationer, så når der er gode opslag på
vores Facebook side, så vil det være super hvis der deles på egen side og på egen svæveflyveklubs side. Som
supplement til Facebook er der flere som streamer deres flyvning direkte på www.twitch.tv

Medlemmer, antallet af medlemmer er ikke stort, men set i lyset af vores korte levetid så er det nok det vi kan
forvente. Hvem er vores kommende medlemmer? Det er klart at det er piloter der flyver simulator. Men med DSvU
planer om, at lade simulatorflyvning være en del af skolingsnormerne, vil mulighederne for flere medlemmer også
være til stede, specielt hvis vi gennem et rigtig godt dansk landskab kan øge viden om vores forening – med et lille
reklameskilt på opstartsbilledet i det danske landskab.
Et medlemsskab af Condor-Danmark koster 100 kr. om året. For dette beløb får man adgang til vores Googledrev via
sin e-mail. På drevet ligger der ligger der landskaber, spændende opgaver, træningsflighttracks (flyvning med ghost),
skyer i høj opløsning, referater og en masse andre spændende ting. Condor-Danmark Googledrev. På Teamspeak kan
man få hjælp og vejledning af klubbens medlemmer og man er samtidig med til at støtte den fortsatte udvikling af et
gratis dansk landskab i høj kvalitet.

Aktiviteter i 2017, er der allerede planlagt, at Eurobattle gennemføres, men i år med fire konkurrencer (hvert
kvartal) med ca. 12 flyvninger hvoraf de 7 er tællende. Den første konkurrence begynder mandag den 9. januar kl.
20:15. Tilmelding her: www.condor-club.eu/comp/show/0/?id=265

Igen i år flyves der danmarksmesterskab. Hjemmesiden og Facebook siden vil informere om DM når vi nærmer os.
I forbindelse med afholdelse af Euromesterskaberne i henholdsvis England og Tjekkiet er der kommet en opfordring til
at gennemfører en konkurrence, hvor formålet med flyvningerne er at de skal være træning for de piloter som skal
deltage – opfordring er taget op. At vi dermed kan støtte træningsarbejdet frem til kommende konkurrencer er bare
så fint – et arbejde som naturligt bør være en af vores kerneopgaver.

Arnborg-træf, igen i år vil der være Arnborg-træf – datoen bliver søndag den 28. maj, hvor vi som tidligere mødes
ved 11’tiden og slutter således at vi hver især kan nå hjem til dagens konkurrenceflyvning kl. 2015.

Simulatorflyvning, i øjeblikket tænkes at simulatorflyvning kan blive en del af den almindelig skoling ude i
klubberne, om det bliver Condor programmet der bliver det software der anvendes er en mulighed. Men spændende
hvordan udviklingen bliver. Det må om ikke andet være os, der kan støtte med at have et så godt landskabsgrundlag
til rådighed, hvor klubbernes flyveplads er så virkelighedstro som mulig – dette betyder at vi i 2017 skal have
opdateret det danske landskab, med endnu bedre 3D objekter på de enkelte svæveflyvepladser.

Condor i version 2, meget tyder på at, der her i foråret vil komme en opdatering af Condor, hvad opdateringen vil
betyde er rent gætteri, men vi har fået kendskab til, at de nuværende landskaber fortsat kan anvendes – men, mon
ikke der kommer flere flytyper, bedre håndtering af grafik, bedre simulering af vejr – spændende bliver det.

Kontingent 2017 er 100 kr. for hele året, der kan betales via ens netbank med følgende oplysninger:
>73< +88279441
eller via MobilePay til telefon: 21 49 10 61
Huske at anføre e-mail, hvis du er nyt medlem eller har skiftet mail!

Med venlig hilsen
Chris og Tim