Formandens beregning 2017

Årsberetning 2017

Konkurrencer
– I efteråret 2016 blev Condor-Danmark inviteret til et internationalt samarbejde med
henblik på at arrangere et Condor verdensmesterskab. Mesterskabet fik navnet CWC
2107 (Condor World Cup) og det blev afviklet fra december til februar. Med ca. 200
tilmeldte piloter og en rigtig god afvikling af de mange servere, blev det en stor
succes og CWC høstede stor anerkendelse blandt deltagerne. Vi håber at kunne
være med til at gentage successen i 2018 måske i Condor V2?
– Sidste sæson blev vores mandagsflyvning kl. 20:15 “Eurobattle” lidt lang. Vi har
derfor valgt at inddele Eurobattle i 4 separate kvartaler med 7/12 gældende
flyvninger i hvert. Tilmelding til 3. kvartal kan ske her:
https://www.condor-club.eu/comp/show/0/?id=282
– Har man ikke mulighed for at flyve mandag aften, bliver ugens opgave kontinuerligt
lagt ud på Eurobattles servere. Resultatet bliver automatisk overført til hjemmesiden
http://eurobattle.condor-danmark.dk/ og man kan flyve opgaven så mange gange
man vil. I det seneste kvartal blev der registreret 637 flyvninger fordelt på 12
opgaver.
DSvU
– Af arrangementer kan nævnes DSvUs formandsmøde i efteråret 2016, hvor Chris og
Tim deltog.
– Vi er repræsenteret i udvalgsarbejdet i DSvU, hvor Chris er medlem af
Kommunikationsudvalget.
– Ved “Flyvning for alle” var Condor-Danmark repræsenteret i Aarhus svæveflyveklub
af Chris.
– Egon repræsenterede os ved E-sport dialogmøde i Idrættens hus, hvor Midtsjællands
svæveflyveklub havde opstillet en simulator og DSvUs sekretær streamede live fra
aftenens konkurrence.
– Den 2. juni lykkedes det at samle et dusin Condor piloter på Arnborg. Selvom det
ikke blev flyvevejr, var det en rigtig hyggelig og interessant dag.
Condor Danmark
– Der er i øjeblikket 23 betalende medlemmer af Condor-Danmark.
– Fremadrettet vil vi forsøge at øge medlemstallet ved opslag i relevante grupper på
sociale medier.
– Vi vil ligeledes undersøge muligheden for at søge økonomisk støtte og indgå i et
samarbejde med Aarhus svæveflyveklub om konstruktion af en mobil simulator, der
kan medbringes til diverse arrangementer.
– Finn har lavet en flot hjemmeside til foreningen: http://condor-danmark.dk/ På siden
er der et hav af vejledninger, som er interessante for både nye og rutinerede piloter.
– Se mere om dette i bestyrelsens arbejdspapir.
– Husk at årets gang kan følges og genses på
https://www.facebook.com/groups/CondorDanmark/

Med venlig hilsen
Chris Oxholm og Tim Madsen