Condor Danmark udviklingsarbejde

Danmark 4.1

2 år tog det at udvikle det fotorealistiske landskab Danmark 4.1

Historie
I slutningen af 2014 besluttede Condor-Danmark at iværksætte udviklingen af et nyt dansk landskab til Condor. Det eksisterende landskab (version 2) var ikke særligt detaljeret. Det var udarbejdet af Raimondo Taburet og var temmeligt dyrt at købe.

Visionen for det opdaterede landskab var, at det skulle fremstilles ud fra satellitbilleder i høj opløsning. Ligeledes skulle der fremstilles realistiske klubhuse og hangarer i 3D på mange af svæveflyvepladserne og frem for alt, det skulle være gratis for alle uanset medlemskab af foreningen. Til dette fik vi flot hjælp og dermed støtte fra de enkelte klubber.

Konstruktionen af det nye landskab blev gennemført af Chris Oxholm og Tim Madsen, der gennem to år brugte weekender, ferier og øvrig fritid på opgaven. Arbejdet var meget omfattende, dels pga. forældede udviklingsprogrammer til Condor og dels fordi datamængden var på den gode side af 300 Gb.

Der blev brugt ca. 30 forskellige programmer, bl.a billedbehandlingsprogrammer, flere forskellige programmer til at hente, sammenstykke og dele satellitbillederne, programmer til 3D-konstruktioner og regneark til beregning af geodata og positioner.
Budgettet var 0 kr. så al software skulle være gratis. Men med en uopfordret sponsering fra Palle Jensen, blev det muligt at købe software, derfor en stor tak skal lyde til Palle i denne forbindelse.

Erfaring
Det har vist, at Condor programmet har problemer med at håndtere så store datamængder som der er i Danmark 4, hvorfor der er problemer med at Condor indstillingen er til lang visning. Derfor er det nødvendigt, for at undgå “Blå Skærm” at afstanden sættes i Condor opsætningen til MEDIUM i synlig distance.